temari_gub
temari_gub

Temari Guàrdia Urbana de Barcelona

55,00

2a Edició

Temari general de l’oposició de la Guàrdia Urbana de Barcelona de 559 pàgines. On trobaràs els temes de la prova teòrica.

Aquesta edició ha estat revisada i actualitzada amb els temes de les darreres convocatòries.

Pots donar una ullada a l’índex:


ÍNDEX

1. L’ESTAT DEMOCRÀTIC, L’ORDENAMENT JURÍDIC I ELS DRETS FONAMENTALS
2. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
3. L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
4. EL MUNICIPI
5. LA CARTA MUNICIPAL DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
6. LA UNIÓ EUROPEA
7. CONEIXEMENT DE LA CIUTAT
8. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
9. SEGURETAT PÚBLICA I COSSOS DE SEGURETAT
10. ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA A L’ESPAI PÚBLIC
11. ORDENANÇA D’USOS DE LA VIA PÚBLICA
12. ORDENANÇA D’USOS DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES
13. ACTUACIONS RELACIONADES AMB LA SEGURETAT CIUTADANA I AMB LES FUNCIONS DE POLICIA JUDICIAL
14. ESTATUT BÀSIC DE L’EMPLEAT PÚBLIC (EBEP)
15. ÈTICA, DEONTOLOGIA I DRETS FONAMENTALS
16. PLA D’IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES


 

Categoria:

Descripció