SPEIS
SPEIS

Temari Administratiu Comú · Subgrup A2

40,00

1a Edició

Temari administratiu comú (396 pàgines) per a les proves d’accés al Subgrup A2 de l’ajuntament de Barcelona.

Pots donar una ullada a l’índex:


ÍNDEX

1. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
2. EL GOVERN
3. LES CORTS GENERALS
4. EL PODER JUDICIAL
5. LES FONTS DEL DRET PÚBLIC
6. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT
7. ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA (2006)
8. LA CARTA MUNICIPAL
9. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE BARCELONA
10. L’ACTE ADMINISTRATIU
11. HISENDES LOCALS
12. ESTATUT BÀSIC DE L’EMPLEAT PÚBLIC I INCOMPATIBILITATS
13. PLA D’IGUALTAT I PROTECCIÓ DE DADES


 

Descripció