TES_LANAU112_crs
TES_LANAU112_crs

Preinscripció CFGM Tècnic en Emergències Sanitàries

150,00

 

 

Preinscripció al CFGM Tècnic en Emergències Sanitàries a LANAU112.

HORARIS
1er Curs
Intensiu Matí
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h
858 hores anuals al centre + 33 hores de tutoria

2er Curs
Intensiu Matí
De dilluns a dijous de 8:00 a 14:30h i divendres de 8:00 a 12:00h
858 hores anuals al centre + 33 hores de tutoria

MATÈRIES
1er Curs

MP1 Manteniment mecànic preventiu del vehicle
MP3 Dotació sanitària en emergències
MP4 Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència
MP6 Evacuació i trasllat de pacients
MP7 Suport psicològic en situacions d’emergència
MP9 Teleemergències
MP10 Anatomofisiologia i patologia bàsiques
MP11 Formació i orientació laboral
MP13 Anglès tècnic

2on Curs

MP2 Logística sanitària en emergències
MP5 Assistència sanitària especial en situacions d’emergència
MP8 Plans d’emergència i dispositius de riscos previsibles
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
MP14 Síntesi
MP15 Formació en centres de treball

 

Per a més informació sobre el cicle accedeix a LANAU112.

 

 

Descripció