aptitudinals_crs
aptitudinals_crs

Masterclass Online Aptitudinals (GUB)

10,00

FORMAT
Online

DATA
Dimarts: 25/05  Horari: 20.15-22.15 h (Aquesta sessió es veurà en diferit)
Dijous: 27/05  Horari 20.15-22.15 h

DURADA
4 hores en dues sessions

CONTINGUTS
Es treballaran i corregiran exercicis
diversos de les bateries i tipologies d’aptitudinals que han sortit en les darreres convocatòries de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Tot i que aconsellem fer la classe en directe per poder intervenir i consultar al professor davant els dubtes que puguin sorgir, les sessions quedaran gravada per a un posterior visionat.

LLOC
Campus Fes-te Fort

 

IMPORTANT: Per poder iniciar el curs caldrà un mínim quòrum. S’avisarà els interessats amb temps i en el cas que no fos possible començar es faria el retorn de la inscripció de forma immediata.

Descripció