Psicotècnics Personalitat (1a Prova) Bombers de la Generalitat

85,00

85€

 

CURSOS I HORARIS
Grup 1. Dilluns 7 i dimecres 9 de setembre (matí)  de les 10:00 a les 14:00h

Grup 2. Dimart 8 i dijous 10 de setembre (tarda) de les 18:00h a les 22:00h

LLOC
Sabadell La Nau Fes-te Fort (Passeig Can Feu, 17-21 08206 Sabadell)

DURADA
8h Lectives

CONTINGUTS
Sessió 1: Descripció dels tests, relació d’ítems i competències valorades, resolució de preguntes en format grupal, explicació de les escales que es s’avaluen. Realització del tests. (4 hores).

Sessió 2: Devolució del test (perfils personals) i exposició dels trets destacables. (4 hores).

GRUP
18 persones

 

*En cas de baixa, es gestionarà la devolució si s’avisa amb un minim de 3 dies abans de l’inici del curs.

*Els canvis de grups es gestionaran en funció de la disponibilitat, fins a 3 dies abans de l’inici del curs.

Neteja
SKU: N/A Categories: ,

Descripció