Mòdul Ofici amb l’especialitat d’Instal·lacions Elèctriques Domèstiques

60,00

DATA D’INICI
Curs de caps de setmana: 21 de desembre

MODALITAT
Presencial

LLOC I HORARI
Sabadell La Nau Fes-te Fort (Passeig Can Feu, 17-21 08206 Sabadell)
Cap de Setmana Matins de 9:00 a 15:00h (dissabtes i algun diumenge)

DURACIÓ DEL CURS
45 hores

PREU
410€

FORMA DE PAGAMENT
Inscripció 60€ i un únic pagament a l’inici del curs (350€)

PLACES
16 persones per grup

CONTINGUT
La matèria que s’imparteix queda dividida en cinc blocs:

Bloc 1 – Corrent monofàsica.
Coneixement d’una instal·lació elèctrica bàsica o elevada segons reglament. Reconeixement d’elements elèctrics d’una instal·lació monofàsica i pràctiques de  diferents circuits elèctrics amb interruptor-commutadors-creuament-polsadors, fluorescent, regulador, interruptor fotoelèctric, contactor, telerruptor i minuter d’escala.

Bloc 2 – Corrent trifàsica, Instal·lacions solars fotovoltaiques i coneixement i identificació de material
Motors trifàsics i monofàsic (coneixements de corrent trifàsica, connexions d’un motor i pràctiques de maniobra pel funcionament d’un motor trifàsic.
Coneixement bàsic d’una instal·lació solar fotovoltaica (elements que la formen i el seu funcionament).
Coneixement i identificació de material elèctric tant d’ús industrial com domèstic.

Bloc 3 – Identificació de cables normalitzats, tipus de cables, utilització y distinta aplicació segons normativa. Demostració de comportament de cable lliure d’halògens en front un incendi, aïllants de cables termoestables i termoplàstics.

Bloc 4 – Instal·lacions d’enllaç, posta a terra por raons de protecció i de funcionalitat, conductors d’equipotencialitat, resistència de les preses de terra. 

Bloc 5 – Seguridad y protecció contra contactes directes i indirectes, molt baixa tensió de seguretat, receptors, classificació i instal·lació, identificació de los diferents receptors i classificació, transformadors de seguretat y MBTS, muntatge d’un circuit amb trafo de seguretat y MBTS.
Locals de pública concurrència, enllumenat d’emergència.

MATERIAL
Aquesta llista de material que considerem bàsic i personal l’ha de portar l’alumne:
– Llibreta, llapis, goma d’esborrar i bolígraf
– Roba còmoda per treballar i calçat tancat.
– Bossa d’eines personal amb:

– Unes alicates de tall o tisores d’electricista o pelacables.
– Un tornavís pla de 2’5×50 o de 3’5×75, homologats a 1000 volts.

– Un tornavís pla de 5’5×150, homologat a 1000 volts.
– Un tornavís Philips PZ1x100, homologat a 1000 volts.

 

Esborrar
SKU: N/A Categories: ,

Descripció