treballadors_emergencies
treballadors_emergencies

Formacions psicosanitàries per a professionals de la intervenció (formació híbrida presencial-online)

0,00

60€ / mòdul

 

INFORMACIÓ GENERAL
Inici: Novembre 2021
Horari:
Dimarts sessió teòrica online de 17:00 a 19:00h.
Dijous sessió pràctica presencial. Dos torns a escollir fins a un màxim de 10 persones a cada torn:
Torn 1: de les 16.00 a 18.00h
Torn 2: de les 18.00 a 20.00h

Grups: 20 persones

LLOC
Sabadell La Nau Fes-te Fort (Passeig Can Feu, 17-21 08206 Sabadell)

DURADA DEL MÒDUL
4 hores (2h online i 2 hores presencials de caràcter pràctic)

EQUIP DOCENT
Betlem Verdaguer
Beatriz Pujante
Glòria Fité
Laia Terol

Psicòlogues professionals en emergències.

MÒDULS FORMATIUS

MÒDUL 1: COMUNICACIÓ DE MALES NOTÍCIES (9 i 11 de novembre)
Competències específiques
Aprendre a comunicar males noticies evitant la traumatització i protegint a la família.
Com anticipar situacions d’alt risc.

Estructura del programa
Pasos previs a la comunicació
Concepció de la mort en les diferents edats
Com construir el relat en una comunicació de males noticies.
Comunicacions per telèfon.

MÒDUL 2: SUPORT A FAMILIARS (16 i 18 de novembre)
Competències específiques
Aprendre a gestionar situacions d’alt impacte emocional.
Protegir a la família de la traumatització inicial.
Conèixer pautes d’autocura.

Estructura del programa
Trauma i dol: especificitat del dol traumàtic en emergències.
Gestionar la incertesa (desaparicions, temptatives autolítiques..)
Factors de protecció i de risc a tenir en compte – Treballar la diversitat.

MÒDUL 3: AUTOCURA (23 i 25 de novembre)
Competències específiques
Com cuidar-se a la feina sent professional d’emergències.
Com cuidar-se a casa sent professional d’emergències.
Potenciar la capacitat de resiliència.

Estructura del programa
Importància de l’autocura.
Principals situacions d’impacte (estrès, burnout, fatiga emocional i traumatització secundària)
Tècniques i estratègies pre / durant / post intervenció
Defusing i debriefing
Factors de vulnerabilitat / Senyals d’alarma

MÒDUL 4: INTERVENCIÓ EN SUÏCIDI (30 de novembre i 2 de desembre)
Competències específiques
Gestionar temptatives autolítiques
Pautes d’autocura per l’intervinent

Estructura del programa
Prevenció de la conducta suïcida
Maneig de conductes suïcides en curs (rescat suïcida)
Intervenció amb supervivents de suïcidi

*A la plataforma virtual hi tindreu les sessions gravades i també exercicis, activitats i material complementari.

La inscripció als 4 mòduls inclou una formació reglada de DEA amb la corresponent titulació.

PREU
60€*

*Pagament íntegre al realitzar la inscripció de forma telemàtica

Important!
En el cas que l’inscrit decideixi no fer el curs, es retornaran els diners de la reserva de plaça si s’avisa amb un mínim de 5 dies abans de l’inici del curs.
Neteja

Descripció