Curs Teòric Bombers Voluntaris de la Generalitat

240,00430,00

 FORMAT ONLINE
480€ (pagaments fraccionats)
430€ (pagaments íntegre)

INICI DEL CURS
Dilluns 1 de febrer de 2021

DURADA
60 hores (Inclou continguts teòrics coneixements i 2 simulacres)

HORARI DEL CURS
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17.45h a 20.45h

FORMAT DEL CURS
El format del curs és a distància amb seguiment en streaming de les sessions teòriques que també queden registrades per posteriors visionats.
A les sessions gravades hi tindreu accés a través de campus virtual del centre.

PREU
1a opció | 420€ (Pagament íntegre – al fer la inscripció online)

1a opció | 480€  (Pagament fraccionat durant el curs)
Forma de pagament: 

240€ Inscripció online
240€ (1era domiciliació mitjans de febrer)

*Preu inclou: Documentació en digital, temari (enviament a domicili) i accés a la plataforma educativa.

En el cas que l’inscrit decideixi no fer el curs, es retornaran els diners de la reserva de plaça si s’avisa amb un mínim de 5 dies abans del inici del curs.

Neteja
SKU: N/A Categoria:

Descripció