moodle_2022
moodle_2022

Autoformació Bombers/res voluntaris/es (formació online)

145,00

145€

 

DURACIÓ
L’accés al campus tindrà durada fins al dia de l’examen teòric.

CONTINGUT
Autoformació per a la preparació de la primera prova, coneixements, de l’oposició d’accés al Cos de Bombers Voluntaris.
Aquesta autoformació consta de:

    • Classes gravades de cadascun dels 14 temes de la Guia Orientativa.
    • Més de 400 preguntes elaborades exclusivament a partir de la Guia Orientativa.
    • Presentacions i esquemes resum de cada un dels temes.
    • Glossaris i altres eines formatives per a la consolidació de coneixements.

 

PREU
145€
La primera quota és amb targeta des de la mateixa web.

*Pagament íntegre al realitzar la inscripció telemàtica.
*No es farà devolució ni canvi de l’import un cop pagat.

 

Categoria:

Descripció