Teòric Bombers Generalitat i Ajuntament de Barcelona (Vic)