Simulacre Oficis “Bombers de Barcelona”
(8 – 9/02/20)

Dossiers de preguntes, plantilles correctores i resultats

Esperem que el simulacre hagi estat profitós.
Per part de Fes-te Fort estem molt satisfets amb l’alta participació i les vostres observacions, que ens ajuden a millorar.

Seguiu treballant!


Simulacre Edificació i Obra Civil

Qüestionari
Solucionari
Fotos
Notes


Simulacre Instal·lacions Elèctriques

Qüestionari
Solucionari
Notes