Simulacre Aptitudinals, Cultural i Teòric Mossos d’Esquadra (01.02.2020)

Plantilles Correctores I Dossiers de preguntes

Esperem que el simulacre hagi estat profitós i us ajudés a posar-vos en situació per la prova.
Per part de Fes-te Fort estem molt satisfets amb l’alta participació i les vostres observacions, que ens ajuden a millorar.

En breu penjarem les notes amb els ranquing corresponent.