Simulacre Primera prova Guàrdia Urbana de Barcelona (26.09.2020)

Plantilles Correctores i Resultats

Esperem que el simulacre fos profitós i us ajudés a posar-vos en situació per la propera convocatòria.
Per part de Fes-te Fort estem molt satisfets amb l’alta participació i les vostres observacions, que ens ajuden a millorar.

IMPUGNACIONS
S’ha impugnat la pregunta 18 de la prova Cultural i la pregunta 1 de la prova teòrica.