Simulacre Primera prova Bombers de la Generalitat de Catalunya (05.11.2020)

Plantilles Correctores i Resultats

Esperem que el simulacre fos profitós i us ajudés a posar-vos en situació per la propera convocatòria.
Per part de Fes-te Fort estem molt satisfets amb l’alta participació i les vostres observacions, que ens ajuden a millorar.

IMPUGNACIONS
Després de rebre les vostres peticions, hem realitzat impugnacions i modificacions en algunes preguntes. Podeu veure el canvi a la plantilla de correcció