Simulacre Físiques “Bombers de la Generalitat”


Esperem que el simulacre hagi estat profitós.
Per part de Fes-te Fort estem molt satisfets amb l’alta participació i les vostres observacions, que ens ajuden a millorar.

Pengem el llistat amb la intenció que us serveix per fer-ne una valoració.
A        Apte
NO APTE
NP     No Presentat
      No fa la prova