Simulacre Físiques “Bombers de la Generalitat”


Esperem que el simulacre hagi estat profitós.
Per part de Fes-te Fort estem molt satisfets amb l’alta participació i les vostres observacions, que ens ajuden a millorar.

Pengem el llistat amb la intenció que us serveix per fer-ne una valoració.

Com que força gent no va completar totes les proves, en comptes de posar la nota final com a “0”, hem realitzat el sumatori de les que si va fer.