IMPLEMENTACIÓ PASSAPORT CÒVID

El passaport COVID només serà necessari per accedir al gimnàs. No serà necessari per entrar a la instal·lació.

Per entrar al gimnàs caldrà presentar el certificat COVID caldrà:

Presentar el certificat COVID amb les dades identificatives personals.

Test PCR o antigen negatiu.

DNI o document personal acreditatiu.

Aquests documents caldrà presentar-los a la recepció abans d’accedir al gimnàs.

En cas de no presentar els documents requerits no es podrà entrar al gimnàs.


El certificat COVID

Amb la denominació certificat COVID digital s’inclouen tres opcions:

Certificat de vacunació contra la COVID-19

Certificat de recuperació de la COVID-19

Certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa

Amb la presentació del certificat COVID caldrà  identificar-se amb els documents pertinents com: DNI, NIE, passaport o carnet de conduir.

Podeu trobar més informació del certificat COVID, la seva obtenció i usos des de la pàgina web lamevasalut.gencat.cat o des del canalsalut.gencat.cat