Inscripció Preparació Física Sabadell


ATENCIÓ!
Els entrenaments amb piscina es faran fins al febrer de 2020. Un cop fetes les proves físiques d’aquesta oposició de Barcelona en curs, es deixaran de fer.

NOU GRUP D'ENTRENAMENT
Afegim un nou grup d’entrenament guiat els dilluns i dimecres de 9.30h fins les 11.30h. Aquest grup començarà a funcionar a partir del 03 de febrer en el cas que arribem a un mínim d’inscrits.

La Nau Fes-te Fort 

Horaris entrenaments guiats (3 dies/setmana): dos dies guiats (amb entrenador) i un piscina (amb entrenador) o lliure (sense entrenador). S’haurà de triar una franja horària:
7.30-9.30h / 9.30h-11.30h / 16-18h / 18-20h / 20-22h.

Horaris entrenaments lliures (2 dies/setmana): es faran sessions lliures a triar entre dimarts, dijous o el divendres, l’horari pot canviar més endavant.

Aquesta vegada, a causa de les modificacions en les bases de Barcelona, afegim opció piscina fins a febrer de 2020 perquè creiem important entrenar-la, serà sempre els divendres:
(7.30-9.30h / 16-18h)

HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

7.30-9.30H

Guiat

Guiat

Piscina

9.30-11.30H

Guiat*

Lliure

Guiat*

Lliure

Lliure

16-18H

Guiat

Guiat

Guiat

Guiat

Lliure/

Piscina

18-20H

Guiat

Lliure

Guiat

Lliure

Lliure

20-22H

Guiat

Guiat

Guiat

Guiat

Lliure

*Aquests grup començarà a partir del 3/02/2020 i només s’obrirà si s’arriba a un mínim d’inscrits.

PAGAMENTS
El primer pagament es fa a les instal·lacions a l’hora de fer la matrícula. Els següents pagaments seran domiciliats.
*En cas de no començar a l’inici de mes es restarà la part proporcional en la següent quota.
Només es pot reservar plaça amb un màxim d’una setmana d’antelació.

MATRÍCULA
La matrícula és gratuïta però s’haurà de formalitzar presencialment abans del primer dia d’entrenament.

PREUS

Entrenament guiat + lliure: 70€/mes

Entrenament guiat + piscina: 95€/mes (Fins el mes de Febrer de 2020)

Lliure: 40€/mes

MÉS INFORMACIÓ