Inscripció Preparació Física Barcelona


Nova Icària Sports Club (antic CEM Nova Icària)

Entrenem de dilluns a divendres, cinc sessions setmanals en horari de 10-12h, de 16,30-18,30h i de 20-22h (S’ha d’escollir un grup).
Dos o tres d’aquestes sessions setmanals son tutoritzades per personal qualificat, que us ajudarà a treure tot el vostre potencial per obtenir els millors resultats.

El preu es de 111 euros /mes, que a més a més inclou la quota de soci de la instal·lació. (46 euros abonament poliesportiu + 65 euros quota Fes-te Fort.) Amb aquesta quota teniu dret als entrenaments de festefort i a fer us de la instal·lació poliesportiva.
Per poder domiciliar les quotes de festefort (65 euros) necessitarem que ens facis arribar el teu nom complert, dni, telèfon, adreça, número de compte IBAN així com el centre i l’horari en el que vols entrenar (matí o tarda).

Per no perdre el temps fent gestions d’última hora i poder començar tots junts els entrenament, seria convenient que tingueu feta l’alta al poliesportiu abans de la data d’inici. Per tant, us recomano que passeu per la recepció del poliesportiu per formalitzar l’alta. Heu de comentar a la recepció que voleu fer l’alta al poliesportiu per entrenar amb Fes-te Fort.

Us demanaran:
-Dni
-Document de dades bancaries on aparegui totes les xifres de la compte del que siguis titul·lar (rebut, extracte, etc.)
-Pagar la matrícula i primer mes (efectiu o targeta)[recaptcha]