Cos de Mossos d’Esquadra

Com funciona la oposició de Mosso/a d’Esquadra?

0  |  Presentació de sol·licituds
Estar al corrent de les convocatòries, requisits i terminis és esencial per a no perdre oportunitats. Des de Festefort us informem a la nostra secció Noticies situada a la pàgina inicial i al nostre Facebook.

Tambè a la web de la Generalitat de Catalunya.


1  |  Primera Prova: Test de coneixements específics (obligatòria i eliminatòria)

· Coneixements: 50 preguntes tipus test en relació amb el temari (consultar temari) en el termini màxim d’1 hora.

Qualificació: de 0 i 10 punts
 

· Subprova aptitudinal: realització d’una bateria de tests adreçats a avaluar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant.

Qualificació: de 0 a 10 punts.
 

· Subprova de personalitat: orientada a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, així com la seva adaptació personal i social.

Qualificació: apte/a o no apte/a.
 


2  |  Prova d’aptitud física (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consta de 2 exercicis físics:

· Course navette. Potència aeròbica màxima

· Circuit d’agilitat .Agilitat/velocitat


Qualificació: cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. Per a la valoració, hi ha barems d’edat i de sexe. (consultar bases)

Subprova: Comprovació de les dades antropomètriques
Es comprovarà en una única crida, en un dia i hora determinats, que la persona aspirant compleix els requisits mínims d’alçada i d’índex de massa corporal. (consultar bases)

 

 


3  |  Tercera prova. Coneixements de llengua catalana

Els aspirants que no tinguin el certificat de Català C haurà de fer la prova.
La podeu demanar al vostre centre d’estudis i entregar-la al moment de la inscripció.

 

 


4  |  Quarta prova. Prova d’adequació psicoprofessional

Consisteix en dos parts:

Primera subprova
Proves psicotècniques orientades a avaluar l’adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.

Segona subprova
Una entrevista per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques per determinar l’adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat.

 

Qualificació: apte/a o no apte/a.

 


Consells Festefort

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Back Title

·Llegir les bases de la convocatòria a la que us presenteu i analitzeu-ne bè els requisits, terminis i canvis que hi puguin haver.
(Aquest resum es basa en la convocatòria de 2011)

· Heu de tenir molt presents els requisits antropomòrfics per a accedir al CME així com restriccions com tatuatjes, piercings, etc.

· Els diferents barems i qualifiacions a les proves físiques poden donar-vos pistes per preparar la vostra prova. Consulteu bè les bases.

· Penseu que aquesta opo és una carrera de fons que requereix molt esforç, dedicació i treball constant. Doneu importància a totes les proves per igual.

· La part d’entrevista i la part aptitudinal en el cas dels cossos de Seguretat són molt importants i excloents. Heu de tenir especial cura amb la vostra preparació!