Tècnic d’Emergències Sanitàries

60,00

LLOC I HORARI
Sabadell La Nau Fes-te Fort (Passeig Can Feu, 17-21 08206 Sabadell)
Dilluns, dimecres i dijous de 18.30h a 21.30h 

Modalitat: Presencial

Inici de curs: 2 de setembre de 2019

Finalització del curs: 9 de gener de 2020

Duració del curs: 159 hores

Places: 25

Reserva de plaça: 60 €

Aquesta quantitat es descomptarà del preu del total del curs. En el cas que l’inscrit decideixi no fer el curs, es retornaran els diners de la reserva de plaça si s’avisa amb un mínim de 5 dies abans de començar el curs.

Preu: 1.300 €*

PREU* (dues opcions)

1a opció (un sol pagament) |
1.220€ pagament íntegre a l’inici del curs*

2a opció |
1.300
€ (pagaments fraccionats durant el curs)*:
Forma de pagament: 
360€ Formalització de matrícula
220€ (1era domiciliació principis d’octubre)
220€ (2ona domiciliació principis de novembre)
220€ (3era domiciliació principis de desembre)
220€ (4a domiciliació principis de gener)

*El preu inclou temaris, plataforma educativa i reserva de plaça.

 

IMPORTANT: El curs només es realitzarà si arribem a la xifra de 10 inscrits. En el cas que no arribem als 10 inscrits al finalitzar la primera setmana d’agost, s’anularà el curs i es procedirà al retorn de l’import de la resva de plaça al inscrits.

Descripció