Preparació individualitzada per la prova psicològica per opositors/es

0,00

OBJECTIUS
Aconseguir una preparació psicològica individualitzada per afrontar la fase d’avaluació psicològica (tests, entrevista personal, etc.). Ens adaptem a les necessitats individuals de la persona que oposita a places i cossos especials, de promoció interna, etc., mitjançant una formació pràctica, sòlida i adaptada a la convocatòria corresponent.

CONTINGUTS
Test psicològics:
 realització, correcció i obtenció de perfils de diversos tests de personalitat: personalitat patològica, personalitat normal, competències professionals, rendiment professional, etc.

Preparació de l’entrevista:amb preguntes d’entrevista de tipus professional, personal, situacionals, per competències, etc; i amb estratègies, consells i pràctica per millorar la comunicació verbal i no verbal i en general la capacitat d’afrontament de l’entrevista. Possibilitat de realitzar simulacre d’entrevista real amb tribunal format per professionals simulant la prova real i gravació de l’entrevista pel posterior visionat i feedback a l’alumne/a.

DESCRIPCIÓ
Es facilitarà el material necessari (tests, documents addicionals, activitats, exercicis, etc.) per treballar els conceptes i per adquirir els coneixements necessaris.

El nostre professorat està integrat per experts/es en els diferents camps; psicòlegs/psicòlogues, bombers/es, etc., perquè creiem que cada àmbit requereix del personal qualificat pertinent.

AGENDA
Formació a demanda, dates a definir en funció del tipus de prova, disponibilitat de l’alumne/a, etc.

PREU
Sessió test personalitat 70€

Simulacre entrevista individual 130€

 

Categoria:

Descripció