Teòric Bombers Generalitat i Ajuntament de Barcelona (Vic)

65,00

INICI
Dimarts 5 de Febrer de 2019 (Vic)

DURADA
165 hores lectives

LLOC I HORARI
Vic Centre d’Estudis El Seminari (Ronda de Francesc Camprodon, 2 08500 Vic)
Dimarts, dijous i algún divendres de 19.00h a 22.00h i algún dissabte al matí.

PREU
980* € (pagaments fraccionats durant el curs)

*Temari inclòs

En el cas de tenir temaris, s’ha de notificar en l’apartat de “Informació Adicional” de la pàgina de pagament i indicar quins són.

INSCRIPCIÓ
65€ reserva de plaça

Aquesta quantitat es descomptarà del preu del total del curs. En el cas que l’inscrit decideixi no fer el curs, es retornaran els diners de la reserva de plaça si s’avisa amb un mínim de 5 dies abans de començar el curs.

 

IMPORTANT: Us informem que el curs únicament tirarà endavant si hi ha un mínim d’alumnes inscrits.

 

Categoria:

Descripció