TÈCNIC/A EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES

DESCRIPCIÓ

Fes-te Fort inclou en el seu ventall de formació un nou curs dirigit a obtenir el Grau Mitjà en Emergències Sanitàries, un títol oficial de tècnic/a en l’àmbit sanitari. S’impartirà en un format a distància tot i que es programaran una sèrie jornades presencials en les quals es treballaran aquelles parts més pràctiques, que requereixen d’una formació en viu.


COMPETÈNCIES

Algunes de les competències generals per les quals capacita aquest títol són: Evacuar el pacient emprant les tècniques de mobilització i immobilització, aplicar les tècniques de suport vital bàsic ventilatori i circulatori en una situació de compromís, col·laborar en la classificació de les víctimes en tot tipus d’emergències i catàstrofes, sota la supervisió i seguint les indicacions del superior sanitari responsable, donar suport psicològic bàsic al pacient, familiars i afectats en situacions de crisi i emergències sanitàries, netejar i desinfectar l’habitacle del vehicle sanitari i la seva dotació per conservar-lo en condicions higièniques i verificar el funcionament bàsic dels equips mèdics i mitjans auxiliars del vehicle sanitari aplicant-hi protocols de comprovació per assegurar-ne el funcionament.


PREVISIÓ DE PROVES

El Departament d’Ensenyament convoca una sèrie de proves cada any que permeten examinar-se d’alguns cicles fent proves de mòduls professionals o unitats formatives concretes. Aquestes proves en els cas del Tècnic/a en Emergències Sanitàries solen ser publicades el mes d’octubre i es celebren durant els mesos de desembre i gener.


– Proves tècniques: desembre 2018

– Proves úniques: gener 2019CONTINGUTS

El temari del curs queda establert en el decret que descriu els continguts del grau. “posar un enllaç al decret”

Aquest cicle té un total de 15 mòduls formatius:

01 Manteniment mecànic preventiu del vehicle

02 Logística sanitària en emergències

03 Dotació sanitària en emergències

04 Assistència sanitària inicial en situacions d’emergència

05 Assistència sanitària especial en situacions d’emergència

06 Evacuació i trasllat de pacients

07 Suport psicològic en situacions d’emergència

08 Plans d’emergència i dispositius de riscs previsibles

09 Teleemergències

10 Anatomofisiologia i patologia bàsiques

11 Formació i orientació laboral

12 Empresa i iniciativa emprenedora

13 Anglès tècnic

14 Síntesi

15 Formació en centres de treball

En funció dels estudis que hagis cursat anteriorment, es podrà sol·licitar la convalidació de mòduls professionals un cop el participant s’hagi matriculat en la prova.
REQUISITS

Els requisits per a poder-se presentar a les proves són tenir 18 anys o complir-los l’any de realització de les proves i complir una de les següents situacions:

  • Estar en possessió del títol de graduat/ada en educació secundària.
  • Estar en possessió d’un títol de FP1 o FP2.
  • Haver superat l’antic BUP.
  • Haver superat les proves d’accés a grau mitjà o superior.

Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.METODOLOGIA

Durant el curs es prepararan els 14 mòduls professionals a nivell teòric amb les seves corresponents proves pràctiques.

L’alumne disposarà d’una plataforma educativa on trobarà tota la documentació en format digital necessària: temari, tests, qüestionaris, activitats, resums, presentacions dels professors, vídeos… Cada setmana s’impartiran dues sessions online dels temes calendaritzats en l’inici del curs que quedaran registrades per tal que l’alumne que no hagi pogut assistir a la sessió en viu la pugui visualitzar o simplement permetre el seu repàs tants cops com sigui necessari.

Paral·lelament es realitzaran  sessions de formació presencial alguns dissabtes per tractar aquells temes que requereixen d’una metodologia més vivencial. Dissabtes que s’aprofitaran per avaluar l’evolució i desenvolupament del curs.

L’equip docent està conformat principalment per formadors especialistes de l’àmbit sanitari però també l’integren professors d’altres sectors com el de l’automoció, el de la psicologia o la formació en idiomes.

A més durant tot el curs una tutora anirà fent seguiment i donarà suport a l’hora de programar i estructurar l’estudi.

Arribada la presentació a la convocatòria oficial de les proves es realitzaran unes sessions de repàs.
DADES DEL CURS

Presentació: 13 de setembre

Inici de curs: 15 d’octubre de 2018

Finalització del curs: 20 de desembre de 2019

Places: 20

Modalitat: Distància

Forma de Pagament: Inscripció 60 €

En un únic pagament: 1.200 €

Parcialitzat: Un primer pagament de 300 € i 11 quotes mensuals de 90 €PRÀCTIQUES EN CENTRES RECONEGUTS

Un cop superades amb èxit les proves podràs realitzar pràctiques professionals, on acabaràs de perfeccionar i aprendre el treball propi d’un Tècnic / a en Emergències Sanitàries i que et conduiran a l’obtenció del títol oficial.