Simulacre Primera prova Bombers

OPOSICIÓ BOMBERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El pròxim 13 d’Abril, realitzarem una altra edició del simulacre de la primera prova de l’oposició de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Com bé sabeu, la primera prova comporta la prova aptitudinals i la prova de coneixements.

El simulacre es realitzarà a la nostra nau i el realitzarem en dos grups de 150 persones en diferents franges horàries. Per tant, les places són limitades.

La data límit d’inscripció és el dia 7 d’abril.

GRUP 1
Data: 13/04/19
Hora: 09.30h
Lloc: La Nau FTF

Inscripció

GRUP 2
Data: 13/04/19
Hora: 12.30h
Lloc: La Nau FTF

Inscripció