Simulacre Aptitudinals i Coneixements Bombers de la Generalitat de Catalunya (13.04.2019)

Plantilles Correctores I Dossiers de preguntes

Esperem que el simulacre fos profitós i us ajudés a posar-vos en situació per la propera convocatòria.
Per part de Fes-te Fort estem molt satisfets amb l’alta participació i les vostres observacions, que ens ajuden a millorar.