Simulacre Físiques “Bombers”


Esperem que el simulacre hagi estat profitós.
Per part de Fes-te Fort estem molt satisfets amb l’alta participació i les vostres observacions, que ens ajuden a millorar.

La gestió de les dades del simulacre ha resultat complexe donat qua alguns únicament estaveu interessats en la convoctòria de la Generalitat i d’altres a la de Barcelona. A més alguns també declinaveu fer alguna prova per raons personals.


Sigui com sigui pengem el llistat amb la intenció que us serveix per fer-ne una valoració.


A        Apte
NA     No Apte
NP     No Presentat
FP     Falta alguna prova
      No fa la prova

Resultats Simulacre
Resultats