Simulacre Coneixements i Aptitudinals Mossos d’Esquadra (13.04.2019)

Plantilles Correctores I Dossiers de preguntes

Esperem que el simulacre d’ahir fos profitós i us ajudés a posar-vos en situació per la prova de dissabte.
Per part de Fes-te Fort estem molt satisfets amb l’alta participació i les vostres observacions, que ens ajuden a millorar.Resultats (notes per DNI) EN BREU

   Notes Coneixements i Actualitat 
   Notes Aptitudinals

Resultats (Ordre de puntuació) 

   Notes Coneixements i Actualitat 
   Notes Aptitudinals