Simulacre Coneixements “Bombers”

Plantilles Correctores I Dossiers de preguntes

Esperem que el simulacre hagi estat profitós.
Per part de Fes-te Fort estem molt satisfets amb l’alta participació i les vostres observacions, que ens ajuden a millorar.

Seguiu treballant!


Resultats Simulacre

Resultats